Sunday, 05/12/2021 - 17:14|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 137/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021

Ngày ban hành:
10/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực