Monday, 10/08/2020 - 16:18|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
27/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo thông tin từ Cục Thú y, đến ngày 21/5/2019, toàn quốc đã có 36
tỉnh, thành phố có xuất hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi (tổng cộng đã có hơn 1,5
triệu con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy).

Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực