Monday, 10/08/2020 - 16:17|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 560/TTg-CN ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia; Thực hiện Công văn số 22/UBND-TCD-NC ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia; Thực hiện Công văn số 2114/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019;

Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực