​​​​​​

Ký túc xá Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu-Đồng Tháp

KÝ TÚC XÁ HỌC SINH- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Đối tượng: Là học sinh đang theo học tại trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu có nhu cầu ở KTX theo hình thức bán trú hoặc nội trú. Khi xét duyệt hồ sơ xin ở KTX ưu tiên xét đối tượng học sinh ở nội trú trước, sau đó xét duyệt học sinh ở bán trú sau. Khi xét duyệt ở nội trú hoặc bán trú, việc xét duyệt và sắp xếp chỗ ở trong KTX được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Học sinh thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn: hộ nghèo, cận nghèo và có hộ khẩu nhà cách trường từ 5,0 km trở lên.

b) Học sinh ở các , huyện có hộ khẩu cách trường từ 7,0 km trở lên.

c) Học sinh mới vào năm lớp 10.

d) Học sinh có hộ khẩu tại thành phố Sa đéc.

Đối tượng khác: Việc bố trí vào ở KTX ngoài các đối tượng nêu trên phải được Ban quản lí xem xét đồng ý.

Hồ sơ học sinh KTX

Hồ sơ được lập thành 01 (một) bộ, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn xin ở KTX (theo mẫu đính kèm).

2. Giấy tờ chứng minh thuộc diện đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 3 Quy chế này (nếu có).

3. Bản cam kết thực hiện các nội quy KTX.

4. Giấy đăng kí tạm trú nếu chọn hình thức nội trú.

Ban quản lí KTX học sinh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về các giấy tờ liên quan cho từng đối tượng cụ thể để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Học sinh có nhu cầu đăng kí ở Ký túc xá năm học 2022-2023, tải mẫu đơn và nộp về Văn phòng trường trước ngày 01/08/2022 để BQL xét duyệt

Xem chi tiết tại các tệp đính kèm

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

Quy chế quản lý ký túc xá

Nội quy ký túc xá

Một số hình ảnh