Sunday, 27/11/2022 - 06:34|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 quy định Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước tự lo toàn bộ chi phí học tập đến khi hoàn thành khóa học được cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được hỗ trợ khoán trọn chi phí khóa học 70 triệu đồng cho cao học; 80 triệu đồng cho nghiên cứu sinh.

Cán bộ, công chức công tác tại các xã biên giới thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC, khi được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước tự chi trả toàn bộ chi phí học tập đến khi hoàn thành khóa học, được cơ sở đào tạo cấp bằng sẽ được hỗ trợ khoán trọn gói chi phí khóa học Trung cấp : 30 triệu đồng, Cao đẳng : 40 triệu đồng, Đại học: 50 triệu đồng.

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước (theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp; chức danh lãnh đạo, quản lý); kiến thức quốc phòng an ninh Hỗ trợ học phí: theo thông báo của cơ sở đào tạo; Hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, tài liệu, đi thực tế: theo mức khoán chi tiết:

TT

NỘI DUNG

MỨC KHOÁN
(đồng/người/khóa)

GHI CHÚ

NGOÀI TỈNH

TRONG TỈNH

a

b

c

d

đ

I

Đào tạo lý luận chính trị

 

 

 

1

Cao cấp lý luận chính trị

25.000.000

10.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

2

Trung cấp lý luận chính trị

 

8.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

3

Sơ cấp lý luận chính trị

 

4.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

II

Các lớp bồi dưỡng

 

 

 

1

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

 

 

 

a

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương

6.000.000

3.000.000

gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở

b

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp xã và tương đương

 

1.000.000

gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở

2

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức

 

 

 

a

Chuyên viên cao cấp và tương đương

8.000.000

5.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

b

- Thanh tra viên chính, kế toán viên chính, kiểm soát viên chính thị trường…và các ngạch khác tương đương (không phải là ngạch chuyên viên chính)
- Thanh tra viên, kế toán viên, kiểm soát viên thị trường…và các ngạch khác tương đương (không phải là ngạch chuyên viên)

6.000.000

3.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

c

Ngạch chuyên chính, ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương

 

3.000.000

 gồm: tiền tài liệu, tiền ăn, ở, đi nghiên cứu thực tế

3

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

 

 

 

a

Đối tượng 1

6.000.000

 

 gồm: tiền ăn, ở

b

Đối tượng 2

4.000.000

 

 gồm: tiền ăn, ở

c

Đối tượng 3

 

1.000.000

 gồm: tiền ăn, ở

d

Đối tượng 4

 

500.000

 gồm: tiền ăn, ở

III

Lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến

thực hiện hỗ trợ như các lớp mở trong tỉnh

 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế hoặc các nội dung bồi dưỡng khác theo quy định: Trường hợp thời gian thực học dưới 15 ngày (trong và ngoài tỉnh): được thanh toán kinh phí trong nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo chế độ công tác phí hiện hành và tài liệu, học phí (nếu có); Trường hợp thời gian thực học từ 15 ngày trở lên: thanh toán học phí theo thực tế (nếu có) và khoán tiền ăn, tài liệu là 1,5 triệu đồng/người/khóa đối với lớp trong tỉnh; 5 triệu đồng/người/khóa đối với lớp ngoài tỉnh.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ

Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ theo Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CB, CC, VC giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ với mức khoán trọn chi phí khoá đào tạo: Đối với bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: 5 triệu đồng/người/khóa; Đối với bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: 6 triệu đồng/người/khóa; Cán bộ, công chức tham gia đào tạo đại học chuyên ngành ngoại ngữ (văn bằng 02) được hỗ trợ kinh phí bằng mức bồi dưỡng ngoại ngữ bậc 4; Cán bộ, công chức chỉ được hỗ trợ 01 lần tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (bậc 3 hoặc bậc 4 hoặc đào tạo đại học chuyên ngành ngoại ngữ), không được hỗ trợ lần thứ 02 ở trình độ ngoại ngữ tương đương hoặc cao hơn.

- Đối với trường hợp tham gia bồi dưỡng trong tỉnh: Ngoài các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định (Trường Chính trị Tỉnh, Trung tâm Chính trị, Trung đoàn bộ binh 320), khi CB, CC được cử tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc các cơ quan, đơn vị khác chủ trì thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm hoặc theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền thì CB, CC vẫn được hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng.

- Trường hợp các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo hình thức học trực tuyến (học qua mạng) thì được hỗ trợ học phí theo thông báo thực tế của cơ sở đào tạo và được hỗ trợ một phần tiền tài liệu theo mức khoán.

Mức chi thù lao báo cáo viên (BCV) bao gồm cả tiền soạn giáo án, bài giảng được tính theo buổi (4 tiết) và theo thực tế chức danh, trình độ của báo cáo viên tại địa phương. Cụ thể, giảng viên (GV), BCV là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: mức chi 2 triệu đồng/buổi.

GV, BCV viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sĩ khoa học: mức chi 1,5 triệu đồng/buổi. GV, BCV là Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sĩ: mức chi 1,2 triệu đồng/buổi.

GV, BCV là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên cao cấp, GV chính và tương đương: mức chi 1 triệu đồng/buổi. GV, BCV là Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên chính, thạc sĩ và Thường vụ cấp huyện và tương đương: mức chi 800.000 đồng/buổi. BCV là chuyên viên cấp tỉnh, huyện và tương đương: mức chi 600.000 đồng/buổi. BCV cấp xã: mức chi 400.000 đồng/buổi.


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết