Tuesday, 04/10/2022 - 07:24|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
THÔNG BÁO  Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên  Năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và ...
TUYỂN BẢO VỆ

TUYỂN BẢO VỆ

Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Nhà trường thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng nhân viên Bảo vệ công tác tại trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu như sau: