Tuesday, 22/09/2020 - 08:27|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
29/11/2019
Ngày hiệu lực:
29/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc hướng dẫn tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ IX

Ngày ban hành:
29/10/2019
Ngày hiệu lực:
29/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thực hiện các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực