Tuesday, 04/10/2022 - 06:52|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
15/08/2022
Ngày hiệu lực:
15/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2022
Ngày hiệu lực:
14/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quý 2 và 06 tháng đầu năm 2022

Ngày ban hành:
04/08/2022
Ngày hiệu lực:
04/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Ngày ban hành:
02/08/2022
Ngày hiệu lực:
02/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực