Tuesday, 22/09/2020 - 07:14|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan

Về việc thực hiện Thông tư số 20/2019/TTBGDĐT, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày hiệu lực:
06/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 – tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc nghỉ và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 

Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực