Monday, 10/08/2020 - 16:06|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan

V/v thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng qui định năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
25/07/2019
Ngày hiệu lực:
25/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày ban hành:
08/07/2019
Ngày hiệu lực:
08/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc đánh giá kết quả thực hiện khảo sát dạy thêm, học thêm năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực