Tuesday, 22/09/2020 - 08:30|
thpt-chuyennguyendinhchieu.dongthap.edu.vn
Văn bản liên quan

Về việc rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 

Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày hiệu lực:
24/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc báo cáo kết quả thẩm định điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công bố công khai trung tâm sát hạch đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực